Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!

NavigationInformare privind rezultatele atinse în cadrul proiectului

Data publicării: februarie 2015

Proiectul F.O.R. a trecut de prima jumătate din perioada de implementare a proiectului. Proiectul, a demarat la 31 martie 2014 şi are o durată de implementare de 18 luni, este co-finanţat prin Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 - "Promovarea măsurilor active de ocupare", Domeniul major de intervenţie 5.2. - "Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă". Partener în cadrul acestui proiect este Asociaţia Caritas Munster din Germania.

Obiectiv general al proiectului îl constituie dezvoltarea competenţelor profesionale şi facilitarea integrării pe piaţa muncii pentru 725 de persoane din mediul rural din regiunile Nord-Est şi Sud-Est a României prin dezvoltarea de programe integrate pentru formare, ocupare şi consiliere socio-profesională pentru 560 de persoane din mediul rural din 6 judeţe din cele 2 regiuni vizate (Iaşi, Neamţ, Bacău, Vaslui, Suceava, Galaţi) şi care vor fi calificate în domeniile îngrijitoare bătrâni la domiciliu, infirmiere, tehnicieni maseuri, creşterea competenţelor profesionale pentru 138 persoane prin participarea acestora la un schimb de bune practici (120 persoane) şi la o vizită de studiu în Germania (18 persoane), dezvoltate prin parteneriatul transnaţional, creşterea gradului de participare pe piaţa muncii pentru 90 de persoane din mediul rural prin dezvoltarea unui serviciu de consiliere, sprijin şi suport pentru membrii de familie ce au în îngrijire persoane dependente şi integrarea pe piaţa muncii a 86 de persoane certificate în cadrul proiectului din mediul rural prin oferirea serviciilor de consiliere şi orientare socio-profesională.

Dintre indicatorii atinşi până la 31 ianuarie 2015 menţionăm: 364 de persoane au beneficiat de consiliere/orientare - sustenabilitate în zonele rurale, 287 de participanţi la programe de formare profesională în cele trei calificări: Îngrijitoare bătrâni la domiciliu, Tehnician maseuri şi Infirmieră, 22 de participanţi la programe de sprijin pentru membrii de familie dependenţi, au fost desfăşurate patru sesiuni de schimburi de bune practici. La sfârşitul lunii ianuarie numărul persoanelor certificate participante la formare a ajuns la 211.

Proiectul va fi finalizat la sfârşitul lunii septembrie 2015 şi îşi propune promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă, prin aportul adus la îmbunătăţirea calităţii resurselor umane din zonele rurale, având ca finalitate facilitarea accesului la ocupare în activităţi non-agricole şi motivarea persoanelor inactive în vederea reintegrării lor pe piaţa muncii.

Solicitant

Centrul Diecezan Caritas
str. Sărărie, 134, Iaşi
contact @ caritas-iasi.ro
tel. 0232-210085;
www.caritas-iasi.ro

Partener

Caritas Diecezan Münster din Germania
Kardinal-von-Galen-Ring, 45, 48149-Münster
info @ caritas-muenster.de
www.caritas-muenster.deLink-uri

Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi : www.fonduri-ue.ro.

web stats