Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!

NavigationExamen final la cursul de "Tehnician maseur"

Data publicării: februarie 2015

În localitatea Iugani, judeţul Iaşi, la începutul lunii februarie 2015 a avut loc examenul final pentru prima serie a cursului de formare în calificarea de Tehnician maseur, din cadrul proiectului "F.O.R. - Formare şi Ocupare pentru mediul Rural",

Un număr de 22 de persoane au participat la cursul de calificare în meseria de Tehnician maseur în perioada 02.06.2014 - 09.01.2015. Cursul se încadrează în nivelul III de calificare însumând un număr de 360 de ore de pregătire teoretică şi 720 de ore de pregătire practică.

Persoanele participante la examen vor obţine un Certificat de calificare profesională eliberat de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale si Familiei şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin ANC-Autoritatea Naţională pentru Calificări (CNFPA). Prezentul certificat este însoţit de un supliment descriptiv în care se regăsesc unităţile de competenta specifice cursului.

Competenţele dobândite în cadrul cursului sunt următoarele: Comunicarea la locul de muncă, Aplicarea NPM şi PSI, Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare, Asigurarea perfecţionării profesionale, Întocmirea documentelor de evidenţă, Planificarea şedinţelor de masaj, Pregătirea cabinetului de masaj, Aplicarea drenajului limfatic, Aplicarea masajului reflexogen, Aplicarea masajului somatic, Aplicarea masajului terapeutic, Autopregătirea în vederea efectuării masajelor, Stabilirea tehnicilor şi formelor de masaj.

Solicitant

Centrul Diecezan Caritas
str. Sărărie, 134, Iaşi
contact @ caritas-iasi.ro
tel. 0232-210085;
www.caritas-iasi.ro

Partener

Caritas Diecezan Münster din Germania
Kardinal-von-Galen-Ring, 45, 48149-Münster
info @ caritas-muenster.de
www.caritas-muenster.deLink-uri

Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi : www.fonduri-ue.ro.

web stats