Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!

NavigationCursuri de formare profesională pentru mediul rural

Data publicării: martie 2015

Centrul Diecezan Caritas Iaşi organizează gratuit, prin intermediul proiectului "F.O.R. - Formare şi Ocupare pentru mediul Rural" începând cu luna mai 2015, o nouă serie de cursuri de calificare pentru persoane din mediul rural. Cei care doresc să participe la astfel de cursuri şi îndeplinesc condiţiile de participare au şansa de a se califica în meseria Îngrijitoare bătrâni la domiciu.

Diplomele eliberate absolventilor sunt emise de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei Naţionale, data limită de inscriere fiind 31 aprilie 2015. Persoanele care vor participa la cursurile organizate în cadrul proiectului F.O.R. vor primi la finalizare subvenţii în valoarea de 300 de lei.

Cursurile de formare profesionala organizate de Centrul Diecezan Caritas în cadrul proiectului "F.O.R. - Formare şi Ocupare pentru mediul Rural" se adreseaza persoanelor din mediul rural în special celor care se afla în cautarea unui loc de munca, şomerilor, persoanelor inactive, persoanelor implicate în agricultura de subzistenţă.

Pentru a participa la cursurile de formare profesională, persoanele trebuie sa aibă domiciliul/reşedinţa în mediul rural din regiunile Nord-Est şi Sud-Est ale României, din judeţele Iaşi, Vaslui, Neamţ, Bacău, Suceava şi Galaţi şi să prezinte următoarele documente: buletin de identitate şi acte de studii (copii şi original).

Mai multe informaţii şi înscrieri se pot face la responsabilii judeţeni:
- jud. Bacăƒu: Strbova Paula: tel. 0234-347510; 0730-009890
- jud. Galaţi: Apostu Lucian: tel. 0730-101475
- jud. Iaşi: Frenţoaia Daniela: tel. 0232-718654; 0726-920929
- jud. Neamţ: Toma Răƒzvan: tel. 0233-766566; 0743-091799
- jud. Suceava: Varvaroi Marcica: tel. 0230-530022; 0729-550034
- jud. Vaslui: Benko Corina: tel. 0729-550036

Solicitant

Centrul Diecezan Caritas
str. Sărărie, 134, Iaşi
contact @ caritas-iasi.ro
tel. 0232-210085;
www.caritas-iasi.ro

Partener

Caritas Diecezan Münster din Germania
Kardinal-von-Galen-Ring, 45, 48149-Münster
info @ caritas-muenster.de
www.caritas-muenster.deLink-uri

Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi : www.fonduri-ue.ro.

web stats