Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!

NavigationÎncheierea seriei a treia de cursuri de Îngrijitoare bătrâni la domiciliu

Data publicării: aprilie 2015

A treia serie de cursuri de formare în calificarea Îngrijitoare batrâni la domiciliu organizate de Centrul Diecezan Caritas Iaşi, prin proiectul "F.O.R. - Formare şi Ocupare pentru mediul Rural", s-a încheiat în luna aprilie 2015.

După finalizare cursurilor, au fost organizate examenele de absolvire în localităţile: Iugani - 16 aprilie, Moara Nica - 24 aprilie, Pîrgăreşti - 24 aprilie şi la Sagna - 21 aprilie. La Stănileşti examenul final se va organiza la începutul lunii mai.

Cursurile de formare în calificarea Îngrijitoare bătrâni la domiciliu se încadrează în nivel I de calificare, şi s-au desfăşurat pe durata a 3 luni (februarie-martie 2015), însumând 360 de pregătire, dintre care 240 de ore de pregătire teoretică şi 120 de ore de pregătire practică.

Persoanele care au susţinut examenul final şi au absolvit cursul obţin un Certificat de calificare profesională eliberat de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin ANC-Autoritatea Naţională pentru Calificări (CNFPA). Certificatul este însoţit de un supliment descriptiv în care se regăsesc unităţile de competenţă specifice cursului.

Competenţele profesionale dobândite în cadrul cursului sunt următoarele:

  • Competenţe generale: Comunicarea la locul de muncă; Aplicarea Normelor de protecţia muncii şi PSI; Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare; Asigurarea perfecţionării profesionale; Completarea fişei de îngrijiri a persoanei asistate; Gestionarea resurselor alocate; Planificarea activităţii zilnice.
  • Competenţe specifice: Acordarea îngrijirilor igienice pentru persoana asistată; Acordarea primului ajutor persoanei asistate; Asigurarea confortului batrânului asistat; Asistarea alimentaţiei şi administrarea alimentelor; Mobilizarea şi transportul batrânului asistat; Mobilizarea şi transportul persoanelor asistate imobilizate; Respectarea şi aplicarea prescriptiilor medicale; Supravegherea stării de sănătate a persoanei asistate.

Solicitant

Centrul Diecezan Caritas
str. Sărărie, 134, Iaşi
contact @ caritas-iasi.ro
tel. 0232-210085;
www.caritas-iasi.ro

Partener

Caritas Diecezan Münster din Germania
Kardinal-von-Galen-Ring, 45, 48149-Münster
info @ caritas-muenster.de
www.caritas-muenster.deLink-uri

Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi : www.fonduri-ue.ro.

web stats