Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!

NavigationBraniştea şi Suceava: Cursuri de formare "Îngrijitoare bătrâni la domiciliu

Data publicării: iunie 2015

În localităţile Braniştea (jud. Galaţi) şi Suceava a început a patra serie a cursurilor de formare în calificarea "Îngrijitoare bătrâni la domiciliu", din cadrul proiectului "F.O.R. - Formare şi Ocupare pentru mediul Rural". La cursuri s-au înscris 27 de participanţi, formarea desfăşurându-se în perioada 2 iunie - 31 august 2015.

Cursurile de formare în calificarea Îngrijitoare bătrâni la domiciliu se încadrează în nivel I de calificare, şi se desfăşoara pe durata a trei luni, însumând 360 de pregătire, dintre care 240 de ore de pregătire teoretică şi 120 de ore de pregătire practică.

Persoanele care vor susţine examenul final şi absolvă cursul, obţin un Certificat de calificare profesională eliberat de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin ANC-Autoritatea Naţională pentru Calificări (CNFPA). Certificatul este însoţit de un supliment descriptiv în care se regăsesc unităţile de competenţă specifice cursului.

Competenţele profesionale dobândite în cadrul cursului sunt următoarele:

  • Competenţe generale: Comunicarea la locul de muncă; Aplicarea Normelor de protecţia muncii şi PSI; Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare; Asigurarea perfecţionării profesionale; Completarea fişei de îngrijiri a persoanei asistate; Gestionarea resurselor alocate; Planificarea activităţii zilnice.
  • Competenţe specifice: Acordarea îngrijirilor igienice pentru persoana asistată; Acordarea primului ajutor persoanei asistate; Asigurarea confortului batrânului asistat; Asistarea alimentaţiei şi administrarea alimentelor; Mobilizarea şi transportul batrânului asistat; Mobilizarea şi transportul persoanelor asistate imobilizate; Respectarea şi aplicarea prescriptiilor medicale; Supravegherea stării de sănătate a persoanei asistate.

Solicitant

Centrul Diecezan Caritas
str. Sărărie, 134, Iaşi
contact @ caritas-iasi.ro
tel. 0232-210085;
www.caritas-iasi.ro

Partener

Caritas Diecezan Münster din Germania
Kardinal-von-Galen-Ring, 45, 48149-Münster
info @ caritas-muenster.de
www.caritas-muenster.deLink-uri

Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi : www.fonduri-ue.ro.

web stats