Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!

NavigationÎncheierea cursului de formare Infirmieră, seria a II-a

Data publicării: august 2015

În localitatea Iugani, judeţul Iaşi, la sfârşitul lunii iulie 2015 s-a încheiat a doua serie a cursului de formare în calificarea Infirmieră, din cadrul proiectului "F.O.R. - Formare şi Ocupare pentru mediul Rural".

Cursul s-a desfăşurat în perioada 02.02.2015 - 28.07.2015, la orele de formare participând 18 persoane. Cursul se încadrează în nivelul II de calificare însumând un număr de 720 de ore de pregătire teoretică şi practică.

După examenul final absolvenţii vor obţine un Certificat de calificare profesională eliberat de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin ANC-Autoritatea Naţională pentru Calificări (CNFPA). Certificatul este însoţit de un supliment descriptiv în care se regăsesc unităţile de competenta specifice cursului.

Competenţele urmărite în cadrul cursului au fost următoarele: Planificarea propriei activităţi; Perfecţionarea continuă; Lucrul în echipa multidisciplinară; Comunicarea interactivă; Respectarea drepturilor persoanei îngrijite; Supravegherea stării de sănătate a persoanei îngrijite; Alimentarea şi hidratarea a persoanei îngrijite; Igienizarea spaţiului în care se află persoana îngrijită; Acordarea îngrijirilor de igienă pentru persoanele îngrijite; Transportarea rufăriei; Transportul persoanelor îngrijite.

Solicitant

Centrul Diecezan Caritas
str. Sărărie, 134, Iaşi
contact @ caritas-iasi.ro
tel. 0232-210085;
www.caritas-iasi.ro

Partener

Caritas Diecezan Münster din Germania
Kardinal-von-Galen-Ring, 45, 48149-Münster
info @ caritas-muenster.de
www.caritas-muenster.deLink-uri

Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi : www.fonduri-ue.ro.

web stats