Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!

NavigationFinal de proiect

Data publicării: decembrie 2015

Centrul Diecezan Caritas Iaşi a iniţiat şi a coordonat începând cu 31 martie 2014 proiectul "F.O.R. - Formare şi Ocupare pentru mediul Rural" cofinanţat din "Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!". Implementarea proiectului s-a finalizat la 15 decembrie 2015.

Obiectivul general urmărit a fost dezvoltarea competenţelor profesionale şi facilitarea integrării pe piaţa muncii pentru 825 de persoane vulnerabile din mediul rural, din regiunile Nord-Est şi Sud-Est ale României, din judeţele: Iaşi, Vaslui, Neamţ, Bacău, Suceava şi Galaţi, astfel:
- 125 de persoane în căutarea unui loc de muncă;
- 325 de persoane inactive;
- 325 de persoane ocupate în agricultura de subzistenţă;
- 50 de şomeri de lungă durată.

Partener transnaţional în desfăşurarea proiectului a fost Asociaţia Caritas Munster din Germania.

Activităţile desfăşurate cu beneficiarii, pe durata derulării proiectului au cuprins:

 • Furnizarea de servicii de consiliere şi orientare socio-profesională.

  825 de persoane au beneficiat de servicii de consiliere şi orientare, urmărindu-se ghidarea personalizată a beneficiarilor privind orientarea către cursuri de formare profesională şi integrarea pe piaţa muncii. Beneficiarii au primit informaţii privind piaţa forţei de muncă şi sfaturi privind tehnicile de căutare a unui loc de muncă, consiliere profesională, asistenţă în găsirea unui loc de muncă şi auto-orientare.

 • Furnizarea de servicii de formare profesională.

  În cadrul proiectului au fost oferite servicii de formare profesională pentru 578 de persoane, pe trei nivele de calificare:
  - îngrijitoare bătrâni la domiciliu - 498 de persoane,
  - infirmieră - 40 de persoane
  - tehnician maseur - 40 de persoane.

  Cursurile de formare s-au desfăşurat în mai multe serii, în localităţile:
  - Pârgăreşti, jud. Bacău;
  - Braniştea şi Şendreni, jud Galaţi;
  - Iugani, jud. Iaşi;
  - Sagna, jud. Neamţ;
  - Ipoteşti, Suceava şi Moara Nica, jud. Suceava;
  - Stănileşti şi Huşi, jud. Vaslui.

 • Organizarea a şase sesiuni de schimburi de bune practici.

  Proiectul derulat în parteneriat cu Asociaţia Caritas Munster, a beneficiat de suportul acesteia în vederea formării beneficiarilor. Astfel, la 6 serii de cursuri de formare în calificarea îngrijitoare bătrâni la domiciliu au participat experţi din partea partenerului si au susţinut teme speciale privind tehnici moderne de îngrijire a bolnavilor la domiciliu. Sesiunile de formare s-au desfăşurat pe durata a câte 2 zile, în localităţile Iugani, Sagna, Suceava, Pârgăreşti, Braniştea şi Huşi, cele 120 de persoane participante îmbunătăţindu-şi competenţele profesionale.

 • Organizarea unei vizite de studiu la Caritas Münster (Germania) pentru 18 participanţi la cursul de formarea în calificarea Îngrijitoare bătrâni la domiciliu.

  Vizita de studiu a avut ca obiectiv participarea la sesiuni de formare pentru aprofundarea tehnicilor moderne de îngrijire la domiciliu. Au participat 18 persoane, câte 3 din fiecare localitate rurală în care se desfăşurau cursurile de formare.

 • Dezvoltarea de servicii de sprijin şi suport pentru 100 de persoane dependente.

  Aceste servicii au fost oferite în sprijinul persoanelor care doreau să urmeze unul dintre cursurile organizate dar aveau în familie o persoană cu un grad crescut de dependenţă de care trebuiau să se ocupe. Astfel s-a venit în sprijinul familiei cu servicii de îngrijire pentru acea persoană, aparţinătorul putând urma cursurile de formare.

 • Activităţi de consiliere şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente.

  După absolvirea cursurilor 520 de beneficiari au participat la sesiuni de informare individuală şi de grup privind autorizarea lor ca P.F.A. sau alte forme de activitate independentă, în scopul integrării pe piaţa muncii.

 • Organizare târguri de locuri de muncă

  Activitatea s-a desfăşurat în localităţile Suceava, Roman şi Huşi, şi a avut drept scop întâlnirea directă a celor două categorii, respectiv angajatorii locali şi persoane din grupul ţintă al proiectului, care au finalizat un curs de formare profesională şi sunt în căutarea unui loc de muncă.

Solicitant

Centrul Diecezan Caritas
str. Sărărie, 134, Iaşi
contact @ caritas-iasi.ro
tel. 0232-210085;
www.caritas-iasi.ro

Partener

Caritas Diecezan Münster din Germania
Kardinal-von-Galen-Ring, 45, 48149-Münster
info @ caritas-muenster.de
www.caritas-muenster.deLink-uri

Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi : www.fonduri-ue.ro.

web stats