Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!

NavigationDate de contact

F.O.R. - Formare şi Ocupare pentru mediul Rural

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Investeşte în oameni!
Axa prioritară 5 - "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenţie 5.2 - Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/135/5.2/S/127786

Locaţia proiectului: Regiunile Nord-Est şi Sud-Est,
judeţele: Bacău, Galaţi, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui

Echipa de management

Adresa: str. Sărărie, 134, 700116-Iaşi, România; tel.: 0232-217085; fax: 0232-217998
e-mail: contact@caritas-iasi.ro; http://for.caritas-iasi.ro

Manager proiect: Maftei Anca-Diana
Responsabil financiar: Puiu Nadia
Consilier juridic: Biciuşcă Lidia
Asistent manager: Ianuş Adriana

Responsabili judeţeni:
- jud. Bacău: Strbova Paula
- jud. Galaţi: Apostu Lucian
- jud. Iaşi: Frenţoaia Daniela
- jud. Neamţ: Toma Răzvan
- jud. Suceava: Varvaroi Marcica
- jud. Vaslui: Benko Corina

Responsabil formare: Andrici Tereza

Mai mult

Solicitant

Centrul Diecezan Caritas
str. Sărărie, 134, Iaşi
contact @ caritas-iasi.ro
tel. 0232-210085;
www.caritas-iasi.ro

Partener

Caritas Diecezan Münster din Germania
Kardinal-von-Galen-Ring, 45, 48149-Münster
info @ caritas-muenster.de
www.caritas-muenster.deLink-uri

Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi : www.fonduri-ue.ro.

web stats