Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!

NavigationF.O.R. - Formare şi Ocupare pentru mediul Rural

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/135/5.2/S/127786

Obiectivul general

Dezvoltarea competenţelor profesionale şi facilitarea integrării pe piaţa muncii pentru 725 de persoane vulnerabile din mediul rural, din regiunile Nord-Est şi Sud-Est ale României, din judeţele Iaşi, Vaslui, Neamţ, Bacău, Suceava şi Galaţi, astfel:
75 de persoane în căutarea unui loc de muncă;
300 de persoane inactive;
300 de persoane ocupate în agricultura de subzistenţă;
50 de şomeri de lungă durată

Activităţile proiectului

Furnizarea de servicii de consiliere şi orientare.
Furnizarea de servicii de formare profesională în calificările:
     - îngrijitoare bătrâni la domiciliu (480 persoane),
     - infirmiere (40 de persoane)
     - tehnicieni maseuri (40 de persoane)
Organizarea a şase sesiuni de schimburi de bune practici.
Organizarea unei vizite de studiu în Germania pentru 18 participanţi din cadrul cursului de calificare Îngrijitoare bătrâni la domiciliu.
Dezvoltarea de servicii de sprijin şi suport pentru 90 de persoane dependente.
Activităţi de consiliere şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente.

Rezultate prevăzute

725 de persoane participante la consiliere vor dobândi informaţii care le vor facilita accesul pe piaţa muncii.
560 de persoane vor fi formate în trei calificări diferite.
86 de persoane vor fi încadrate pe piaţa muncii.
Oferirea de servicii de asistenţă şi suport pentru 90 de persoane care au în îngrijire membri de familie dependenţi.
Informarea şi consilierea a 520 de persoane calificate privind începerea unei activităţi independente va creşte şansele de integrare a acestora pe piaţa muncii.
Pentru 120 de persoane participante la şase sesiuni de formare privind schimbul de bune practici în cadrul parteneriatului transnaţional vor fi îmbunătăţite competenţele profesionale.
Pentru 18 persoane participante la vizita de studiu desfăşurată în cadrul parteneriatului transnaţional vor fi îmbunătăţite competenţele profesionale.

Solicitant

Centrul Diecezan Caritas
str. Sărărie, 134, Iaşi
contact @ caritas-iasi.ro
tel. 0232-210085;
www.caritas-iasi.ro

Partener

Caritas Diecezan Münster din Germania
Kardinal-von-Galen-Ring, 45, 48149-Münster
info @ caritas-muenster.de
www.caritas-muenster.deLink-uri

Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi : www.fonduri-ue.ro.

web stats